دوره مجازی تربیت مربی معارف مهدوی با عنوان "شمیم گل نرگس" در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می شود

شناسه خبر : 90692

1399/02/01

تعداد بازدید : 41

 اداره کل تهذیبی تربیتی معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، دوره مجازی تربیت مربی معارف مهدوی با عنوان "شمیم گل نرگس" را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می کند.

 

فایل های آموزشی این دوره در سامانه "یاد" بارگذاری شده و شرکت کنندگان از طریق درگاه موجود امکان دسترسی به آن را خواهند داشت.

تاریخ برگزاری این دوره در  4اردیبهشت پایان می یابد.  

فایل دستورالعمل دوره مجزی تربیت مربی مهدوی