برنامه امتحانات نیمسال دوم سطح 3

شناسه خبر : 78086

1398/03/18

تعداد بازدید : 94

برنامه امتحانات نیمسال دوم سطح 3
برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 سطح سه اعلام شد.

برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم/ سال تحصیلی 98-1397

 

تاریخ

کلام 95

فلسفه95

فلسفه 96

ادبیات عرب96

کلام97

3/19

یکشنبه

کلام6

فلسفه علم

تفکر عقلی

نحو4

قواعد اساسی

3/21

سه شنبه

کلام تطبیقی

فلسفه تطبیقی

کلام3

فقه اللغه

 

3/23

پنجشنبه

فلسفه دین3

متون فلسفی

فلسفه3

متون درسی1

کلام2

3/25

شنبه

 

عرفان اسلامی

فلسفه دین1

بلاغت تکمیلی

تفسیر1

3/27

دوشنبه

معارف قرآن2

تاریخ غرب4

زبان1

اعراب القرآن

زبان عمومی

3/30

پنجشنبه

فلسفه3

فلسفه4

فقه4

فقه4

فقه2

4/2

یکشنبه

معارف شیعی

علم النفس

اصول4

اصول4

اصول2

4/4

سه شنبه

 

 

غرب2

تجزیه و ترکیب

مکاتب

4/6

 

 

 

تحلیل ادبی

روانشناسی

 

*ستون های رنگی امتحانات به صورت متمرکز برگزار می شود.

*امتحانات راس ساعت10 صبح برگزار می شود.