برگزاری جلسات مشاوره تخصصی با موضوع "تغذیه سالم و زنان" در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س)

شناسه خبر : 74693

1397/12/22

تعداد بازدید : 92

جلسه مشاوره تخصصی با موضوع "تغذیه سالم و زنان"با حضور سه تن از مشاوران مرکز خدمات حوزه های علمیه خانم ها دکتر اَلاّمی و شیرازی در مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) در روزهای 13 و 14  اسفند برگزار شد.

در این مشاوره که طی دو برگزار شد، بیست نفر از طلاب این مرکز، از خدمات مشاوره ای این مشاوران استفاده کردند و راه کارهایی شخصی به خود طلاب ارائه گردید.

پس از اتمام مشاوره، طلاب پیشنهاد برگزاری کارگاهی با این موضوعات با حضور کارشناسان مشاوره را دادند.