برنامه هفتگی نیمسال دوم ورودی های 97 اعلام شد

شناسه خبر : 72250

1397/11/11

تعداد بازدید : 161

 برنامه هفتگی نیمسال دوم ورودی های 97 اعلام شد
برنامه هفتگی نیمسال دوم 98-97 رشته کلام ورودی 97 از سوی معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها اعلام شد.

 

 

کلام97

روزهای هفته

ساعت دوم

ساعت اول

 

تفسیر قرآن 1

دکتر رنجبر

12-10

زبان انگلیسی

دکتر یعقوبی

10-8

شنبه

روان شناسی تربیتی

قواعد اساسی علم کلام

10-8

دکتر زندیه

یک شنبه

اصول فقه 2

خانم رامشک

12-10

مکتب ها و فرقه های کلامی

دکتر علی اکبری

دوشنبه

روش تحقیق نظری

دکتر علی اکبری

کلام2

10-7

دکتر برته

سه شنبه

پژوهش

دکتر محمدی

چهارشنبه

روش تحقیق عملی

دکتر علی اکبری

فقه2

11-8

خ.بقال صفا

پنجشنبه