برنامه هفتگی نیمسال دوم ورودی های 96 اعلام شد

شناسه خبر : 72233

1397/11/10

تعداد بازدید : 148

 برنامه هفتگی نیمسال دوم ورودی های 96 اعلام شد
برنامه هفتگی نیمسال دوم 98-97 رشته های ادبیات عرب و فلسفه ورودی 96 از سوی معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها اعلام شد.

 

 

 

فلسفه96

ادبیات عرب 96

روزهای هفته

ساعت دوم

ساعت اول

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

 

فلسفه3

16-14

ا.دانش شهرکی

تفکر عقلی

10-8

خ.یزدی

متون

درسی1

18-16

آ.علیزاده

تجزیه و

ترکیب

12-10

خ.موسیوند

تحلیل

ادبی

10-8

خ.واصلی

 

شنبه

فلسفه3

12-10

ا.دانش شهرکی

کلام3

20/9-30/7

آ.شهیدی

 

فقه اللغه

10-8

آ.طبسی

بلاغت

تکمیلی2

8-7

آ.عظیمی

 

یک شنبه

پژوهش

پژوهش

نحو4

9-7

خ.عالمی

 

دوشنبه

فلسفه

دین1

16-14:30

آ.عالم

 

غرب2

12-10

آ.فولادی

زبان1

10-8

آ.امیری

فقه4

13-12

خ.اعتمادی

اصول4

12-10

خ. اعتمادی

 

سه شنبه

فقه4

13-11

خ.بقال صفا

 

 

اعراب القرآن

12-10

خ.وائلی

نحو4

9-7

خ.عالمی

چهارشنبه

 

اصول4

9-7

آ.فیاض

 

فقه4

12-10

خ.اعتمادی

بلاغت

تکمیلی2

10-8

آ.عظیمی

 

پنجشنبه