تمدید سنوات به معاونت پژوهش واگذار شد

شناسه خبر : 70704

1397/10/09

تعداد بازدید : 431

تمدید سنوات به معاونت پژوهش واگذار شد
آخرین اخبار تمدید سنوات طبق بخشنامه ابلاغی مرکز مدیریت خوزه های علمیه خواهران اعلام شد.

 

بر اساس بخشنامه ابلاغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، به اطلاع می رسانیم :

1. تمدید سنوات به معاونت پژوهش واگذار شد.

2. ورودی های 88، 89 و 90 تا پایان دی ماه ، فرصت دفاع دارند. نمره گروه های یاد شده باید تا پایان دی ماه در سامانه ثبت شود.

3. درخواست افزایش سنوات دانش پژوهانی که در مرحله تدوین پایان نامه هستند، صرفا با موافقت معاونت پژوهش استان یا مرکز در کمیسیون امور خاص طرح و بررسی می شود.

4. چنان چه سنوات تحصیلی در شرایط خاص و با نظر کمیسیون مدیریت استان افزایش یابد، ضمن آن که کمک هزینه ای به طلبه تعلق نمی گیرد، پرداخت هزینه های پایان نامه مانند دستمزد اساتید راهنما و داور به عهده طلبه خواهد بود.