تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال 98-1397 اعلام شد

شناسه خبر : 70643

1397/10/08

تعداد بازدید : 367

تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال 98-1397 اعلام شد
معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (س) تقویم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 را اعلام کرد.

 

زمان درخواست انتقال و مهمان

حداکثر تا 97/10/25

زمان درخواست مرخصی

حداکثر تا 97/11/2

زمان انتخاب واحد

97/11/11 تا 97/11/14

شروع نیمسال

شنبه 13 بهمن

زمان حذف و اضافه

97/12/5 و 97/12/6

زمان حذف اضطراری

98/2/29 و  98/2/30

امتحانات میان ترم

شنبه98/1/24 تاپنج شنبه 98/1/29

پایان ترم

پنجشنبه 9 خرداد

امتحانات پایان ترم

دوشنبه 20خرداد تا پنجشنبه 6تیر

شروع تعطیلات

جمعه7تیر