برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 اعلام شد

شناسه خبر : 70381

1397/10/04

تعداد بازدید : 224

برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 اعلام شد
معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها برنامه امتحانات ترم، نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 را اعلام کرد.

 

برنامه امتحانات ترم  نیمسال اول/ سال تحصیلی 98-1397

 

 

تاریخ

ادبیات عرب95

اخلاق 95

کلام 95

فلسفه95

فلسفه 96

ادبیات عرب96

کلام97

10/18

سه شنبه

 

علم النفس

 

اخلاق مدرسی

 

اخلاق مدرسی

 

10/19

چهارشنبه

 

 

 

 

 

منبع شناسی

 

10/20

پنجشنبه

-

فقه الحدیث

-

فلسفه دین2

عربی معاصر

-

اصول1

10/22

شنبه

اصول و فنون ترجمه

اخلاق در قرآن3

کلام5

 

کلام2

نحو3

کلام1

10/24

دوشنبه

متون ادبی

روانشناسی رشد

-

فلسفه5

فقه3

فقه3

فقه1

10/26

چهارشنبه

نقد ادبی

فلسفه تعلیم و تربیت

-

فلسفه اخلاق

اصول3

 

کلیات علم کلام

10/27

پنجشنبه

اصول و فنون مشاوره

-

فلسفه2

اصول و فنون مشاوره

اصول و فنون مشاوره

اصول3

-

10/29

شنبه

اعجاز ادبی

روانشناسی اخلاق

معارف قرآن2

غرب3

غرب1

بلاغت1

منطق قدیم

11/1

دوشنبه

-

نظام اخلاقی2

-

زبان2

-

تجزیه و ترکیب

تجزیه و ترکیب

11/2

سه شنبه

متون درسی

-

فقه4

-

فلسفه2

تفسیر2

-

11/3

چهارشنبه

-

عرفان کاذب

-

مکاتب فلسفی

-

-

تاریخ علم کلام

11/4

پنجشنبه

-

-

فلسفه دین2

تعلیم و تربیت

منطق 2

-

تعلیم و تربیت

 

* ستون های رنگی امتحانات به صورت متمرکز برگزار می گردد.