صد و هفتمین دفاعیه با عنوان «بررسی و نقد دیدگاه فرانسیس بِکِویث درباره سقط جنین از منظر اخلاقی» با نمره 20 دفاع شد

شناسه خبر : 66723

1397/08/13

تعداد بازدید : 108