جلسه توجیهی کارگاه مهارت های تفکر سیستمی روز یکشنبه برگزار می شود

شناسه خبر : 64732

1397/07/08

تعداد بازدید : 74

براساس اعلام معاونت فرهنگی مرکزتربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س(، جلسه توجیهی گارکاه استاد مخدوم با محوریت مهارت های یادگیری و تفکر سیستمی روز یک شنبه  مورخ 1397/7/8  ساعت 16 در سالن اجتماعات مرکز برگزار می گردد.