صدو پنجمین دفاعیه پایان نامه با عنوان بررسی آرای فلسفی محقق دوانی برگزار شد

شناسه خبر : 63783

1397/06/20

تعداد بازدید : 101

به گزارش واحد اطلاع رسانی، صدو پنجمین جلسه دفاعیه پایان نامه با عنوان «بررسی آرای فلسفی محقق دوانی» در رشته فلسفه اسلامی به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) در 18 شهریور برگزار شد.

این پایان­ نامه به قلم خانم شهلا ایمانقلیلو با راهنمایی حجت الاسلام ابراهیم علیپور بود که داوری جلسه دفاعیه را حجت الاسلام علیرضا آل بویه عهده دار بودند.

چکیده:

محقق دوانی از اندیشمندان مکتب شیراز است که آثار متعددی در علوم اسلامی از جمله فلسفه و کلام دارد. بررسی اندیشه‌های وی بیانگر آن است که با وجود علاقه به مکتب مشاء، ولی در مباحث هستی شناسی تحت تأثیر اندیشه‌های اشراقی و عرفانی است. در هستی شناسی، مبحث اشتراک نسبی وجود و شأن و نشأن در علیت را مطرح می‌کند. و همین موارد مبنای نظریة ذوق التأله در مبحث الهیات بمعنی الاخص قرار می‌گیرند. در معرفت شناسی نیز علم را از مقولة معلوم می‌داند و مورد رد اکثر فلاسفه قرار می‌گیرد. اگر چه اندیشه‌های دوانی، خصوصاً در مباحث هستی شناسی و معرف‌شناسی، از سوی ملاصدرا و پیروانش مورد انتقاد قرار گرفته است، ولی نمی‌توان از تأثیر این اندیشه‌ها، به ویژه‌ مباحث مربوط به علیّت در آرای حکمای متأخر و حکمت متعالیه غافل شد. نظریة امکان فقری معلول از مطالب مربوط به علیت دوانی قابل استخراج است ولی وی بین وجود رابط و رابطی تبیین واضحی ارائه نداده است و دچار تناقصات درون سیستمی شده است. ولی همین مطلب در نظریات ملاصدرا به طول کامل بیان شده است.

کلید واژه: دوانی، اشتراک نسبی، وجود ذهنی، ذوق التألّه