اعلام برنامه هفتگی ورودی های 96

شناسه خبر : 63636

1397/06/17

تعداد بازدید : 202

اعلام برنامه هفتگی ورودی های 96
برنامه هفتگی رشته های فلسفه و ادبیات عرب ورودی سال 96 از سوی معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) اعلام شد.