جلسه دفاع پایان نامه با عنوان گوهر و صدف دین از منظر روشنفکران دینی و شهید مطهری برگزارشد

شناسه خبر : 63620

1397/06/15

تعداد بازدید : 101

به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) دفاعیه پایان­ نامه زینب رضوی با عنوان «گوهر و صدف دین از منظر روشنفکران دینی و شهید مطهری» در رشته کلام اسلامی با راهنمایی حجت الاسلام علیرضا کرمانی و داوری حجت الاسلام مهدی زندیه  روز 13 شهریور برگزار شد.

چکیده

گوهر و صدف دین از مباحث مهم کلام جدید در زمینه دین‌شناسی است که در سال‌های اخیردر ایران مورد بحث قرارگرفته است. با توجه به پیشرفت علم و صنعت در جامعه امروزی نیازها و ارزش‌ها نیز دچار تغییر و تحول می‌گردد. با ادعای دین اسلام که دین ابدی است تعیین گوهر و صدف دین لازم می‌نماید. نظر روشنفکران دینی درباره گوهر و صدف دین بسته به تعیین قلمرو دین و انتظار بشر از آن متفاوت است. برخی از روشنفکران دینی بر اساس مبانی که در زمینهدین‌شناسی دارند، تعیین گوهر دین را از انتظار بشر از دین جستجو کرده و صدف دین را امور بشری و خارج از دین معرفی می‌نمایند؛ اما برخی دیگر، تعیین گوهر و صدف دین را بر عهده خود دین می‌دانند. در تعیین مصادیق گوهر و صدف  دین نیز، میان روشنفکران دینی اشتراکات و اختلاف‌نظر نیز وجود دارد. برخی مانند بازرگان و سروش گوهر دین را آخرت معرفی می کنند و برخی مانند حجاریان تعیین گوهر دین در هر زمان( در مرحله اجرا) را، بر عهده خود انسان ها واگذار می کنند. شبستری نیز ضمن گوهر دانستن ایمان، توحید و معنویت، امر و نهی شارع را، صدف دین می داند. شهید مطهری یکی از اندیشمندان حوزه علوم دینی است که قلمرو دین را حداکثری معرفی نموده و معتقد است که تعیین گوهر و صدف دین را باید از خود دین جستجو کرد. در این پژوهش سعی شده است با شیوه توصیفی –تحلیلی و به روش کتابخانه ای، ابتدا گوهر و صدف دین از منظر شهید مطهری و سپس روشنفکران دینی مشخص گردیده و سپس بر اساس نظریه شهید مطهری، نظر آنان نقد گردد.

کلیدواژه‌ها: گوهر دین، صدف دین، دین، روشنفکر دینی، ذاتی و عرضی دین، شهید مطهری.