سرفصل های دروس سطح چهار گرایش تفسیر تطبیقی

شناسه خبر : 63413

1397/06/11

تعداد بازدید : 145

سرفصل های دروس سطح چهار گرایش تفسیر تطبیقی
سرفصل های دروس سطح چهار ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 در گرایش تفسیر تطبیقی از سوی معاونت آموزش اعلام شد.