اعلام تقویم تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی جدید

شناسه خبر : 63332

1397/06/07

تعداد بازدید : 291

اعلام تقویم تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی جدید
تقویم تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) اعلام شد.

تقویم تحصیلی نیمسال  اول سال تحصیلی 98-1397

حداکثر تا 97/6/13

زمان درخواست انتقال و مهمان

حداکثر تا 97/6/17

زمان درخواست مرخصی

6/17 تا 6/19

زمان انتخاب واحد

شنبه 31 شهریور

شروع نیمسال

7/15و 7/16

زمان حذف و اضافه

9/21 و 9/22

زمان حذف اضطراری

شنبه8/19 تاپنج شنبه 8/24

امتحانات میان ترم

پنجشنبه 20 دی

پایان ترم

شنبه 22دی تا پنجشنبه 4 بهمن

امتحانات پایان ترم

جمعه5بهمن تا جمعه12 بهمن

شروع تعطیلات

شنبه 13 بهمن

شروع ترم جدید