تغییر زمان آزمون دوره های تربیت مربی قرآن از 23 مرداد به 5 شهریور

شناسه خبر : 62830

1397/05/22

تعداد بازدید : 105

تغییر زمان آزمون دوره های تربیت مربی قرآن از 23 مرداد به 5 شهریور

 

 بر اساس اعلام معاونت فرهنگی، درخصوص برگزاري آزمون دوره های تربیت مربی قرآن، به دلیل درخواست هاي مكرر تعدادي از مديريت هاي محترم استاني، زمان آزمون فوق از روز سه شنبه 23 مرداد به روز دوشنبه 5شهريور تغيير يافت.

تغییر زمان صرفا مربوط به آزمون کتبی است. مضاف بر اين كه آزمون شفاهي حفظ درهمان روز ( 5شهريور) با حضور ارزيابان برگزار مي شود.