اطلاعیه معاونت فرهنگی در خصوص تکمیل اطلاعات دانش آموختگان

شناسه خبر : 62121

1397/04/14

تعداد بازدید : 122

اطلاعیه معاونت فرهنگی در خصوص تکمیل اطلاعات دانش آموختگان

 

 

اطلاعیه معاونت فرهنگی مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) :

 

دانش آموختگان ومبلغان محترم:

 لطفادراولین فرصت اطلاعات علمی،مهارتی، علایق و رزومه فعالیت‏ های خود را با مراجعه به سایت معاونت فرهنگی تبلیغی به آدرس https://farhangi.whc.ir تکمیل نمایید.