شصت و دومین کمیسیون بررسی موضوعات و طرح نامه پایان نامه ها در مرکزتربیت مدرس حضرت صدیقه کبری برگزار شد

شناسه خبر : 61890

1397/04/10

تعداد بازدید : 60

به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) شصت و دومین جلسه کمیسیون پایان نامه ها با حضور معاون و کارشناس پژوهش ، و همچنین اساتید محترم کمیسیون، در روز پنجشنبه 7 تیر برگزار شد.

در این جلسه دو موضوع و دو طرح تفصیلی و مدارک یک استاد راهنما  و شش استاد داور در گرایش فلسفه و کلام مورد بررسی قرار گرفت.