اطلاعیه آموزش برای طلاب ورودی 1390 به بعد

شناسه خبر : 61180

1397/03/20

تعداد بازدید : 219

اطلاعیه آموزش برای طلاب ورودی 1390 به بعد

بر اساس اعلام معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س)، طلاب ورودي 1390 به بعد كه پرونده تحصيلي آن ها به علت عدم انتخاب واحد پايان نامه در زمان مقرّر راكد شده است:

 

1.       امكان صدور گواهي اشتغال به تحصيل در حالت راكد بودن پرونده وجود ندارد.

2.      طلبه بايد درخواست خود را جهت جاري شدن پرونده در زمان انتخاب واحد به معاونت آموزش ارسال نمايدتا بعد از بررسي و در صورت موافقت، پرونده جاري گردد و طلبه بتواند انتخاب واحد نمايد.