برگزاری جلسه دفاعیه باعنوان «تاثير معاني ابواب ثلاثي مزيد در پنج ترجمه جزء اوّل قرآن »

شناسه خبر : 58837

1397/02/04

تعداد بازدید : 208

به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س)جلسه دفاعیه پایان­ نامه سمیه قربانی با عنوان «تاثير معاني ابواب ثلاثي مزيد در پنج ترجمه (الهي قمشه اي، مكارم، مجتبوي، فولادوند، صفوي) جزء اوّل قرآن » در رشته  ادبیات عرب با راهنمایی حجت الاسلام محمد عظیمی و داوری حجت الاسلام علیرضا ایمانی در روز سی ام فروردین و با حضور معاون پژوهش وکارشناس پژوهش برگزار شد.

لازم به ذکر است که این پایان نامه ها، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

چكيده

تاکنون ترجمه­های گوناگونی از قرآن کریم به زبان فارسی تحقق پذیرفته، امّا ناگفته پیداست که در ترجمه از عربی به فارسی کاستی­هایی وجود دارد که برخی محققان در پایان نامه­ها و مقاله­هایی به این کاستی­ها پرداخته اند در این تحقیق با محدود کردن تعداد آیات قرآنی و تعداد مترجمین، تا حد توان درجهت رفع کاستی­های ساختاری و معنایی ترجمه­ها پرداخته ایم. پژوهش حاضر در فصل اول به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته، کلیات شامل بیان مساله، ضرورت و اهداف پژوهش و...، در قسمت مفاهیم، به ترجمه در لغت و اصطلاح وشرایط ترجمه و مترجم و... می­پردازد. در فصل دوم به اشکالات ساختاری (صرفی و نحوی و لغوی ) ترجمه­های مورد بحث در این نوشتار می­پردازد و در فصل سوم به شناسایی معانی ابواب مزید و تطبیق این معانی بر روی آیات و ترجمه­های مورد بحث، می­پردازد. یکی از مهم ترین ابزارهای رفع کاستی­های ترجمه، نقد و ارزیابی علمی ترجمه­های متفاوت با استفاده از دانشهای ادبی (لغت، صرف، نحو) است. در به کارگیری دانش ادبیات عرب نیاز به مقدماتی است پیش نیاز مهم در این مقدمات آشنایی با علم لغت است. بی توجهی به علم لغت آسیب­هایی را در ترجمه ایجاد می­کند نکته شایان توجه آنکه علم لغت برای تبیین ساختار واژه­ها به عنوان مثال در ریشه یابی لغات و در علم نحو نیز گاهی، در خصوص پی بردن به نقش کلمه در جمله که بیان معنای آن کلمه ضرورت می­یابد، کاربرد دارد لذا رعایت نکته یاد شده یعنی به کارگیری دانش ادب عرب به ویژه علم لغت، در ترجمه قرآن بسیار حائز اهمیت است چرا که برخی تعابیر لغوی قرآنی علی الخصوص مشتقات ابواب مزید، ترجمه آن­ها دقت بسیاری می­طلبد.

کلیدواژه­ها: معانی، تأثیر، مزید، قرآن.