تمدید سنوات به معاونت آموزش واگذار شد

شناسه خبر : 58836

1397/02/04

تعداد بازدید : 195

بر اساس اعلام معاونت آموزش، از این پس، سنوات تحصیلی فقط با اجازه معاونت آموزش تمدید می­ شود و معاونت پژوهش در این زمینه نقشی ندارد. چنان چه مشمول تمدید سنوات هستید یا خواهید بود، با معاونت آموزش تماس بگیرید.

 

نکات مهم:

با توجه به این که آیین­ نامه جدید تمدید سنوات، به مدارس علمیه ابلاغ شده است، از این پس متقاضیان تمدید سنوات باید مستندات دقیق و کامل ارائه دهند تا در شورای آموزش مدرسه و نیز کمیسیون امور خاص مدیریت استان بررسی شود.

نیز با توجه به این که شورای آموزش مدارس و اعضای کمیسیون امور خاص در مدیریت استان، تقاضای تمدید سنوات را مطابق با ضوابط آیین ­نامه جدید بررسی می­ کنند، موافقت با تمدید سنوات بر اساس مستندات و ضوابط خاص ممکن خواهد بود. از این رو لازم است طلاب محترم به محدودیت زمان نگارش پایان­ نامه توجه داشته، زمان را مدیریت کنند.

طلبه موظف است وضعیت سنوات خود را قبل از شروع ترم تحصیلی بررسی نماید و در صورت نیاز به تمدید، درخواست خود را حداکثر سه هفته قبل از شروع ترم به همراه ارائه مستندات تأخیر به معاونت آموزش مدرسه تسلیم کند.

 

دستورالعمل نهایی معاونت آموزش برای تمدید سنوات تحصیلی:

ـ سنوات طلاب ورودی 87 تمدید نمی ­شود.

ـ طلاب ورودی 88 و 89:

سنوات گروهی که به طرح تفصیلی نرسیده­ اند، تمدید نمی­ شود.

سنوات گروهی که طرح تفصیلی داده­ اند، در صورت تأیید موجه بودن عذر توسط شورای عالی مدرسه و مدیریت استان،  تا شهریور تمدید ­می­ شود و گروه نام برده باید تا پایان شهریور 97 دفاع کنند.

ـ طلاب ورودی 90:

درخواست تمدید سنوات بر اساس آیین ­نامه جدید بررسی می­ شود. لازم است طلاب نام برده به محدودیت سنوات تحصیلی که حداکثر دو ترم نحصیلی است، توجه کامل داشته باشند و تدوین پایان­ نامه را به نیمه دوم سال 97 وانگذارند تا با مشکل کمبود زمان روبرو نگردند.