کارگاه "فن بیان" با هدف ارتقاء توانایی آموزشی تدریسی طلاب در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری برگزار شد

شناسه خبر : 58650

1397/02/01

تعداد بازدید : 86

به گزارش واحد اطلاع رسانی، کارگاه "فن بیان" با هدف ارتقاء توانایی آموزشی–تدریسی طلاب سطح 3 مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) در نیمه دوم سال 96 برگزار شد.

نحوه برگزاری کارگاه تلفیقی از مباحث تئوری و عملی بود. بدین صورت که در دوساعت آغازین، مباحث تئوری از طرف استاد ارائه می شد و در جلسه آینده پیاده سازی مباحث ارائه شده در تدریس از سوی شرکت کنندگان انجام می شد، سپس استاد با همکاری بقیه شرکت کنندگان در کارگاه به نقد و بررسی تدریس ارائه شده می پرداخت.

سر فصل های ارائه شده در این کارگاه عبارتند از:

1.      شیوه های شروع تدریس

2.      شیوه های تبیین درس

3.      شیوه های ایجاد مشارکت و کنترل کلاس

سرفصل اول شامل مباحثی چون مقدمه معنوی، انگیزه سازی ابتدایی و تبیین ضرورت درسی (آثار و پیامد های یادگیری و عدم یادگیری) می شد.

سرفصل دوم شامل مهارت عینیت بخشی مباحث درس با مثال، پاسخ دهی به سوالات و بررسی انواع سوالات، عوامل و موانع یادگیری بهتر و جذابیت بیان و عبارت پردازی بود.

سرفصل سوم بحث روش سوال و تغییر نگرش منفی و خنثی و ایجاد نگرش مثبت را در بر داشت.

این کارگاه در یازده جلسه تئوری و یازده جلسه عملی برگزار شد و در پایان دوره در 21 اسفند سال گذشته، با حضور معاونت فرهنگی مرکز تربیت مدرس از شرکت کنندگان امتحان به  عمل آمد.