جلسه دفاعیه پایان نامه باعنوان «بررسی فقهی معاصی جنسی» برگزارشد

شناسه خبر : 57864

1396/12/26

تعداد بازدید : 126

    به گزارش واحد اطللاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) جلسه دفاعیه پایان­ نامه خانم سمیه حسن آبادی با عنوان «بررسی فقهی معاصی جنسی» در رشته  فقه و اصول در 23 اسفند برگزار شد.

این پایان نامه با راهنمایی حجت الاسلام علی مرتضوی مهر و داوری حجت الاسلام سید حمید جزایری با حضور معاون و کارشناس پژوهش برگزار شد.

لازم به ذکر است که این پایان نامه پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع ، معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

چکیده :

یکی از چالش های اساسی فرا روی جوامع کنونی، مسائل مربوط به غریزه جنسی است و مسأله معاصی جنسی از انحرافاتی است که می تواند دامنگیر هر فردی شود. اصولاً هر گونه معاصی جنسی در تمام روحیات و ساختمان وجود انسان اثر می گذارد و تعادل او را بر هم می زند. و این که انسان به صورت طبیعی و سالم تمایل جنسی به جنس مخالف دارد و هر گونه کاری که این تمایل را از مسیر طبیعی اش منحرف سازد، یک نوع بیماری و انحراف روانی در انسان ایجاد می کند.

همان طوري كه مي دانيم اسلام هر چيزي را كه حرام مي نمايد تمام راههايي را كه به آن منتهي مي شود، مسدود می كند و تمام وسايل و مقدماتي را كه به تحقق آن كمك مي نمايد، حرام مي سازد. بنابراين اسلام هر امري را كه باعث تحريك اين غريزه و باز شدن راه فتنه بر مرد و زن شود و انسان را بر معاصی جنسی تشويق و به آن ها نزديك نمايد، حرام كرده است و به منظور جلوگيري از فتنه و فساد، با آنها مخالفت مي كند.

لذا از جمله راهکارهای مهم تربیتی در این میان، آگاهی بخشی به نوجوانان و جوانان است. آگاهی از زمینه های مختلف مسائل جنسی، خصوصاً جنبه فقهی آن، برای پی بردن به عواقب جبران ناپذیر آن لازم است. در بسیاری از امور زندگی، عدم آگاهی و شناخت نسبت به بسیاری از امور باعث می شود که فرد ناآگاهانه بدون دانستن پیامدها و ضررهای آن، به سوی آن کشیده شود، و معاصی جنسی از همین امور است.

کلید واژه ها : معاصی جنسی غریزه جنسی تمایل جنسی فضای مجازی فقه .