پنجاه ونهمین کمیسیون بررسی موضوعات و طرح نامه پایان نامه ها برگزارشد

شناسه خبر : 56987

1396/12/10

تعداد بازدید : 62

به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون پایان نامه ها با حضور معاون و کارشناس پژوهش، و همچنین اساتید محترم کمیسیون، در روز چهار شنبه 12 اسفند برگزار شد. در این جلسه چهار موضوع در گرایش مطالعات اسلامی زنان مورد بررسی قرار گرفت.