پایان نامه باموضوع«بررسی ماهیت فقهی تجاوز به عنف و احکام حمل و جنین ناشی از آن»دفاع شد

شناسه خبر : 56866

1396/12/08

تعداد بازدید : 140

به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) جلسه دفاعیه پایان­ نامه خانم زینب حاجی آبادی با عنوان «بررسی ماهیت فقهی تجاوز به عنف و احکام حمل و جنین ناشی از آن» در رشته  فقه و اصول با حضور معاون و کارشناس پژوهش و مدیر مدرسه در ششم اسفندماه برگزار شد.

لازم به ذکر است استاد راهنمای پایان نامه، خانم عفت السادات خیاط نوری بودند و داوری جلسه نیز بر عهده حجت الاسلام سید حمید جزایری بود.

شایان ذکر است این پایان نامه ها، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 

چکیده پایان نامه:

      تجاوز به عنف نوعی انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه و اجبار و تهدید نمودن زن می باشد که درقالب رابطه ای خارج از چارچوب مشروع ازدواج - اعم از دائم و موقت - شناخته شده است. تجاوز به عنف نوعی زناست با این تفاوت که زنا با رضایت طرفین همراه است اما تجاوز به عنف همراه با عدم رضایت و خواست قربانی است. اقسام زنانی که مورد تجاوز واقع می شوند عبارتند از زنان و دختران نابالغ و صغیره، زن دیوانه و مجنون، زن بیهوش، زن مست، زنی که در عده ی طلاق رجعی، باین ووفات می باشد، زن مرده، که صدمات و آسیب های جسمی و روحی زیادی برآنان وارد وحتی متحمل حمل و بارداری یا سقط جنین می‌شوند، یا بواسطه این عمل نامشروع جامعه شاهد تولد نوزادانی بی سرپرست می باشد. حملی را که مادر در شکم دارد تا قبل از ولوج روح در او عنوان حمل و بعد از ولوج روح عنوان جنین را به خود می گیرد. طبق آیات و روایات و مبناهای مختلف فقهااحکامی که برحمل و جنین ناشی از تجاوز به عنف وارد میشود عبارتند از نسب، ارث، نفقه و اطاعت، اسلام، طهارت و نجاست و....

عمل فرد متجاوز به عنف نیز حول سه محورمی باشد؛ گاهی بازتاب عمل متجاوز به خودش باز می‌گردد و از سوی حاکم شرع مجازاتی برایش مقرر می گردد. و گاهی بازتاب عمل متجاوز به فعل و عمل او بازمی گردد، به این معنی که فرد متجاوز در قبال فعلش ضامن می باشد و باید مشخص شود که آیا ضامن پرداخت مهرالمثل به قربانی است یا ضامن پرداخت ارش البکاره است؟ البته در خصوص استحقاق مهرالمثل یا ارش البکاره در زنا و پرداخت این دو بر ذمه متجاوز و زانی فروض متعددی وجود دارد و احکام برخی از آن فروض مختلف می باشد.گاهی هم بازتاب عمل او، آثار جسمی و روحی فراوانی را بر قربانی تجاوز به جای می گذارد.

 از آثار حمل و جنین حاصل از تجاوزبه عنف، سقط حمل و جنین خواه قبل از دمیده شدن روح در او و خواه بعد از دمیده شدن روح در او می باشد.علمای اسلام با استفاده از آیات و روایات، با تقسیم دوران جنینی به دوره ی قبل از دمیده شدن روح و دوره ی پس از آن، نظرات فقهی مختلفی درباره ی سقط جنین ابراز نموده اند. اما سقط جنین به عنوان حکم اولی در شریعت اسلام، حرام است وفرقی بین جنین حاصل از رابطه مشروع و نامشروع نیست و سقط آن در تمام مراحل از زمان انعقاد نطفه تا زمان وضع حمل در هر دو صورت حرام است و ادله ی دال بر حرمت آن کتاب، سنت، اجماع، و عقل می باشد، اگرچه در برخی موارد استثنا به حکم ثانوی حرمت آن برداشته می شود، مثلا به منظور نجات جان مادر، حفظ سلامت مادر، زمانی که حمل ناقص الخلقه باشد و یا حمل ناشی ازتجاوز به عنف باشد سقط حمل قبل از ولوج روح و بعد از آن جایز می‌باشد.

          کلید واژه ها: تجاوز، عنف، حمل، جنین، متجاوز، ضمان، زنا