پایان نامه «تأثیر ایمان به آخرت و جاودانگی قیامت برمبانی سبک زندگی در حوزه اخلاق اجتماعی»دفاع شد

شناسه خبر : 56707

1396/12/05

تعداد بازدید : 82

     به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) جلسه دفاعیه پایان ­نامه خانم هاجر حسینی راد از طلاب مرکز تربیت مدرس  با عنوان«تأثیر ایمان به آخرت و جاودانگی قیامت بر مبانی سبک زندگی در حوزه اخلاق اجتماعی» در رشته  کلام با حضور معاون پژوهش و کارشناس پژوهش در دوم اسفند برگزار شد.

راهنمای پایان نامه، حجت الاسلام حسین دیبا و داورجلسه،  حجت الاسلام علیرضا آل بویه بودند.

لازم به ذکر است که این پایان نامه ها، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.