دفاع پایان نامه با عنوان «اومانیسم از منظر امام خمینی و علامه جعفری»برگزار شد

شناسه خبر : 56365

1396/11/28

تعداد بازدید : 126

   به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) جلسه دفاعیه پایان­ نامه زینب سیف زاده با عنوان«اومانیسم از منظر امام خمینی و علامه جعفریـ رحمة الله علیهما ـ» در رشته  فلسفه با راهنمایی حجت الاسلام بهروز محمدی منفرد و داوری حجت الاسلام علیرضا آل بویه در روز پنجشنبه 26 بهمن و با حضور معاون پژوهش برگزار شد.

لازم به ذکر است که این پایان نامه ها، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

چکیده این پایان نامه:

آنچه باید گفت درمورد مطالب ارائه شده ،  مکتب مادی انسان محور  اومانیسم ،آن است که این مکتب  مبانی فکریش  برای  انسان درجوامع جهانی دستاوردی جز الحاد ،تکبرانسان وبه انحراف کشیدن او برای نسل گذشته ونسل حاضر  ندارد وحتی می توان گفت که برای نسل های آینده اگراین مکتب تبلیغ شود وعقایدباطل آن به صورتی موجه دراختیار آیندگان قرار گیرد منجربه گرفتاریها ومعضلات زیادی برای آنها می شود وبه تدریج آنها را به سمت پوچی وتحیر درزندگی پیش می برد . برخلاف مکتب اسلامی امام خمینی وعلامه جعفری که مبانی فکری وهدایتی آنها درمورد انسان جز نشان دادن مقصدالهی وقدم گذاشتن درمسیرتکامل ویاد دادن اصول آن به انسانها نبوده است .

 امام خمینی و علامه جعفری که در مکتب اسلام پرورش یافته اند کمال انسان را دراجرنهادن به تکالیف بندگی و خضوع و خشوع و را ههای رسیدن به تعالی وکمال انسانیت می دانند امَا اومانیسم  -که دردامان انسانهایی که دور  از  تعالیم متعالی وحی بوده اند ونسبت به آن یا   بی  اعتنا بوده اند یا معرفت لازم راکسب نکرده اند ، معتقدند  تعالی وپیشرفت انسان  خلاصه شده  دررسیدن به تمام منفعت ها و لذت های دنیوی است وانسان باید هرآنچه که مانع از رسیدن به این خواسته ها و امیال نفسانی می شود ، باید کنار  زند حتی اگر آن مانع وجود مقدس خداوند متعال باشد به همین جهت عقاید سردمداران آنها به کفر منتهی می شود. این درحالی است که آیین مقدس اسلام که پرچمداران آن اشخاص دانشمندی همچون امام خمینی و علامه جعفری  هستند ،معتقدند که اهداف انسان نه تنها مربوط به دنیا،  بلکه شامل زندگی اخروی نیز می شود وانسان باید اهدافش را طوری پایه ریزی کند که علاوه بررسیدن به سعادت دنیوی، به سعادت اخروی نیز برسد.درانتها با استفاده ازدیدگاه های این دو بزرگوار درمورد  مبانی اصلی اومانیسم ،مکتب افراطی مربوطه را مورد نقد قرارداده ودیدگاه درست درمورد محورقراردادن انسان درجهان هستی رابیان می کنیم.

واژگان کلیدی: اومانیسم، انسان، رویکردمعرفت شناسی، رویکرد اخلاقی، امام خمینی، علامه جعفری.