برگزاری مسابقه کتاب در دامان مهر در سوم اسفند

شناسه خبر : 56266

1396/11/26

تعداد بازدید : 43

اطلاعیه فرهنگی:

برگزاری مسابقه کتاب دردامان مهر(کتاب همراه سفر مقدس مشهد) 5شنبه 3 اسفند ساعت:17

مکان:نمازخانه مرکزتربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (س)