اجرای طرح همیار طلبه در مرکزتربیت مدرس صدیقه کبری

شناسه خبر : 56086

1396/11/23

تعداد بازدید : 213

امام صادق عليه السلام: لكل شيء زكاه و زكاه العلم ان يعلمه اهله. تحف العقول 364

 

دوست من

گاهي خدا مي خواهد با دست تو دست بنده اش را بگيرد. مباد كه دست خدا را پس بزني؛

بدان كه علم با آموختن به ديگران زلال مي شود و ناخالصي ها  و اشتباهاتش  برطرف مي شود.

رنگ جاودانه مي گيرد، بسان نوري جاده ها را صاف مي كند. راه هاي ميان بر را برايت مي گشايد، در دست اندازها هشياري لدني عطايت مي كند.

چنانچه برآنيد تا در اين خير پيشگام شويد و به عنوان هميار استاد همراه دوستان خود باشيد و برای بهره مندی از برکات این طرح، هر طلبه ای که در خود، توان کمک و همیاری علمی در دروس زیر را به دوستان خود احساس می کند، جهت ثبت نام به معاونت آموزش مراجعه کند.

فلسفه

كلام

ادبيات عرب

زبان انگليسي

فقه

اصول

منطق