پایان نامه با عنوان «بررسي وتحليل خلود اهل جهنم درعذاب از منظر عقل و وحي»دفاع شد

شناسه خبر : 55999

1396/11/19

تعداد بازدید : 107

به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) جلسه دفاعیه پایان­ نامه خانم سکینه سلیمانی با عنوان « بررسي و تحليل خلود اهل جهنم در عذاب از منظر عقل و وحي» در رشته فلسفه اسلامی با راهنمایی حجت الاسلام سید احمد غفاری و مشاوره حجت الاسلام عبدالله محمدی و داوری خانم ویدا سالمی در روز 16 بهمن و با حضور معاون پژوهش و کارشناس پژوهش برگزار شد.

شایان ذکر است این پایان نامه ها، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.