پایان نامه با عنوان «نقدو بررسی شبهات مراحل تطور جنین از دیدگاه قرآن و روایات»برگزارشد

شناسه خبر : 55997

1396/11/21

تعداد بازدید : 95

      به گزارش واحد اطلاع رسانی، به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) جلسه دفاعیه پایان­ نامه خانم جمیله سلیمی با عنوان«نقد و بررسی شبهات مراحل تطور جنین از دیدگاه قرآن و روایات» در رشته تفسیر و علوم قرآن با راهنمایی حجت الاسلام محمد شریعتی کمال آبادی و داوری حجت الاسلام علیرضا ایمانی مقدم در روز 18بهمن و با حضور معاون پژوهش و کارشناس پژوهش برگزار شد.

لازم به ذکر است که این پایان نامه ها، پس از تصویب و انجام امور پژوهشی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و کسب شرایط دفاع جهت جلسه دفاع معرفی و در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.