کارگاه معرفی منابع اخلاق اسلامی

شناسه خبر : 131307

1401/10/04

تعداد بازدید : 66

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه معرفی منابع اخلاق اسلامی توسط مدیرمحترم مرکز تربیت مدرس زینب طالبی

باحضور طلاب سطح 3 رشته  فلسفه اسلامی، مدرسی ادبیات عرب و اعضای کادر در کافه کتاب اندیشه برگزار گردید.