کارگاه معرفی 25 مرجع

شناسه خبر : 131305

1401/10/04

تعداد بازدید : 59

 

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه معرفی 25 مرجع در 25 دقیقه توسط خانم صابری

معاون پژوهش، با حضور طلاب سطح 3

رشته فلسفه اسلامی و مدرسی ادبیات عرب و اعضای کادر در کافه کتاب اندیشه برگزار گردید.