برگزاری حلقه کتابخوانی

شناسه خبر : 129540

1401/08/29

تعداد بازدید : 77

برگزاری حلقه کتابخوانی مدیر و سایر اعضای کادر مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) با حضور طلاب این مرکز به مناسبت هفته کتاب در کافه کتاب «اندیشه»

حلقه کتابخوانی اعضای کادر مرکز نام برده، به مدت 15 دقیقه در 5 روز هفته و در راستای آشنایی با دیدگاه های گوناگون زمینه های علوم اسلامی از جمله عرفان، فلسفه، فقه و ... و به منظور آگاهی از این عرصه ها تشکیل شده، خوانش متن کتابی معین و نقد و نظر اعضای حلقه، برنامه اصلی آن است. این حلقه، به مناسبت هفته کتاب، روز دوشنبه 23 آبان 1401، در جمع صمیمی کادر و طلاب در کافه کتاب اندیشه ـ تنها کافه کتاب در حوزه های علمیه خواهران ـ  برگزار شد.