برنامه امتحانات پایان ترم سطح سه و چهار، نیمسال دوم سال تحصیلی1402 ـ 1401

شناسه خبر : 123459

1401/03/11

تعداد بازدید : 36

برنامه امتحانات پایان ترم سطح سه و چهار، نیمسال دوم سال تحصیلی1402 ـ 1401
معاون آموزش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) امتحانات پایان ترم سطح سه و چهار، نیمسال دوم سال تحصیلی1402 ـ 1401 را اعلام کردند.