بازدید دانش‌پژوهان مرکزتربیت مدرس‌صدیقه‌کبری(س)ازنمایشگاه‌کتاب‌

شناسه خبر : 123396

1401/03/10

تعداد بازدید : 27

بازدید دانش‌پژوهان مرکزتربیت مدرس‌صدیقه‌کبری(س)ازنمایشگاه‌کتاب‌

همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، دانش پژوهان مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) از نمایشگاه کتاب بازدید کردند.

این بازدید به همت معاونت پژوهش مدیریت استان قم در نمایشگاه کتاب در مصلی بزرگ تهران با حضور جمعی از طلاب رشته فلسفه و کلام اسلامی و طلاب تربیت دینی کودک و نوجوان همراه با معاونت و کارشناس پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) روز پنجشنبه 29 اردیبهشت انجام پذیرفت.