اطلاعیه پیش نشست علمی نقش اخلاق در شکل گیری هویت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی

شناسه خبر : 123342

1401/03/09

تعداد بازدید : 26

اطلاعیه پیش نشست علمی  نقش اخلاق در شکل گیری هویت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی
پیش نشست علمی «نقش اخلاق در شکل گیری هویت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی» در تاریخ 12 خرداد برگزار خواهد شد.