ششمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر

شناسه خبر : 109106

1400/04/09

تعداد بازدید : 262

ششمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر موسوم به «ناب 6» در عرصه های آموزش، پژوهش و تبلیغ و امور فرهنگی اعلام می‌شود.

براساس اعلام معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س)، ششمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر موسوم به «ناب 6» در عرصه های آموزش، پژوهش و تبلیغ و امور فرهنگی اعلام می‌شود.

دفترچه ضوابط و شرایط شرکت در این فراخوان به همراه منابع و محدوده های مطالعاتی، کاربرگ ارزیابی صلاحیت های عمومی، توصیه نامه و نمونه گواهی به پیوست ارسال می‌گردد.

مهلت ثبت نام تا تاریخ  20تیرماه 1400 در نظر گرفته شده است.

ثبت نام طلاب شامل تکمیل فرم ها و بارگذاری مستندات فقط از طریق سایت مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه که لینک آن در دفترچه فراخوان آمده است، امکان پذیر خواهد بود.