برگزاری نخستین جلسه از کارگاه " برای حال خوب" در سال جدید

شناسه خبر : 105753

1400/01/23

تعداد بازدید : 356

نخستین کارگاه مهارت های زندگی با عنوان "برای حال خوب" با حضور معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران استان قم روز 22فروردین در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) برگزار شد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی، کارگاه مهارت های زندگی با عنوان "برای حال خوب" با حضور معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران استان قم روز 22فروردین و با رعایت پروتکل های بهداشتی برای طلاب خوابگاهی در مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س) برگزار شد.

در این کارگاه، خانم رنجبر ضمن اشاره به نکته هایی در رابطه با هوش هیجانی، گفت: هوش هیجانی، از هوش علمی مهم تر بوده و موفقیت و کامیابی و ایجاد حال خوب در گروِ هوش هیجانی خواهد بود.

وی تصریح کرد: افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند، دارای خصلت هایی هستند از جمله اینکه حال خوب و بدشان متوقف به درون خودشان هست نه عوامل بیرونی. همچنین برای کمک به دیگران داوطلب می شوند و نیز حسادت ندارند.

خانم رنجبر،  مواجهه منطقی با مشکلات و مسائل و نیز مسئولیت پذیری و انتقادپذی را از دیگر ویژگی های افراد دارای هوش هیجانی بالا دانست و خاطرنشان کرد: این دسته از افراد، در زندگی خود هدف گذاری دارند و در مشکلات و مسائل، تاب آوری بالایی از خود نشان می دهند.

وی در ادامه به توضیحات جامع و مختصری در مورد هر یک از این خصلت ها پرداخت.