دومین کمیسیون بررسی موضوعات و طرح نامه پایان نامه ها در مقطع سطح چهاردر مرکزتربیت مدرس صدیقه کبری(س)

شناسه خبر : 104220

1399/12/05

تعداد بازدید : 234

به همت معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری(س)، دومین جلسه کارگروه پایان نامه های سطح چهار ، با حضور معاون پژوهش و همچنین اساتید محترم کمیسیون، در روز دوشنبه 4اسفند برگزار شد.

در این جلسه پنج موضوع و رزومه یک استاد پیشنهادی در گرایش تفسیر و علوم قرآن مورد بررسی قرار گرفت.