آغاز زمان حذف و اضافه واحدهای درسی از23بهمن

شناسه خبر : 103530

1399/11/23

تعداد بازدید : 257

معاونت آموزش مرکز ترربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) زمان آغاز حذف و اضافه واحدهای درسی را 23 بهمن 1399 اعلام کرد.

لطفا  به تاریخ و نکات مندرج در تصویردقت فرمایید.