اطلاعیه آموزش مبنی بر حذف شیوه تحصیلی بازپذیری درحوزه های خواهران

شناسه خبر : 103086

1399/11/18

تعداد بازدید : 245

 بر اساس اعلام معاونت آموزش، آخرین فرصت طلاب واجد شرایط بازپذیری اعلام شد.
طی مصوبه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران مقرر گردید از سال تحصیلی 1402 – 1401 شیوه تحصیلی بازپذیری حذف گردد.
در این خصوص در جلسه ستاد پذیرش مبنی بر حذف شیوه تحصیلی بازپذیری، مقرر شد در سال تحصیلی 1401 – 1400 آخرین دوره بازپذیری انجام شود.
جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به:http://paziresh.whc.ir/