نخستین کارگروه رساله های علمی سطح چهار رشته های فقه خانواده و تفسیر تطبیقی مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) برگزار شد

شناسه خبر : 101494

1399/10/15

تعداد بازدید : 303

معاون پژوهش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) گفتگو با واحداطلاع رسانی، با اشاره به آغاز نخستین دوره سطح چهار در بهمن ماه گفت: این دوره با دو گرایش فقه خانواده و تفسیر تطبیقی برگزار شد. واحدهای آموزشی این دوره شش نیمسال به طول انجامید. شرکت کنندگان دوره یاد شده، اساتید مدارس علمیه سراسر کشور، اعضای کادر مدارس و دانش آموختگان سطح سه بودند.

خانم لیلا صابری به امتیازات این دوره اشاره و تصریح کرد: بهره از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، پیوند واحدهای آموزشی با مهارت های پژوهشی، امکان مشاوره در زمینه ایده ها و موضوع های پژوهشی، بهره از دستاوردهای مؤسسات و مراکز پژوهشی، نشست ها و کارگاه های مهارت های بایسته یک پژوهشگر از جمله مزایای شرکت در این دوره ها است.

وی افزود: دانش پژوهان این گروه هم زمان با گذراندن واحدهای آموزشی سطح چهار، به انتخاب موضوع رساله علمی و نیز مقاله علمی پژوهشی در راستای موضوع رساله پرداختند. طرح های اجمالی و تفصیلی پیشگامان این دوره در مراحل نخست، در جلسه های کارگروه مدیریت استان قم بررسی شد. این ارزیابی از پاییز امسال به معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) واگذار و نخستین جلسه کارگروه فقه خانواده و تفسیر تطبیقیدر آبان و دی 99تشکیل شد. در جلسه هر یک از رشته های نام برده، پنج تن از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه با پیشینه ای فاخر در زمینه آموزش و پژوهش حضور یافتند و با دبیری معاون پژوهش مرکز یاد شده، به بررسی طرح های اجمالی و تفصیلی پرداختند.

معاون پژوهش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س) خاطرنشان کرد: سامانه رساله های سطح چهار، سامانه ای نوپا بوده و دسترسی به آن، تنها برای کاربران معاونت پژوهش ممکن است. از این رو، نام بردگان هر گونه ارتباط برای رساله را از راه ایمیل با معاونت یاد شده برقرار می کنند.