برنامه امتحانات مجدد نیمسال تابستان/ سال تحصیلی 96-1395

یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۶:۳۹

برنامه امتحانات مجدد نیمسال تابستان سال تحصیلی 96-1395 از سوی معاونت آموزش اعلام شد.

اجرای طرح پایش سلامت در مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری

پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۵:۵۵

برگزاری سلسله نشست های تخصصی صرف در نیمه دوم اسفند 95

پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰:۱۶