دومین حلقه معرفت با موضوع «اخلاق طلبگی» برگزار شد

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۶:۳۶

آغاز برپایی درس اخلاق در مرکز تربیت مدرس‌

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۰:۳۶