مهلت ثبت نام طرح "ناب 3" تا 14دی

شناسه نوشته : 23674

1396/10/13

تعداد بازدید : 194

 به گزارش واحد اطلاع رسانی، بر اساس اعلام معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س)،  مهلت ثبت نام فراخوان "ناب 3 "در زمینه شناسایی استعدادهای برتر جامانده از «ناب 1» و «ناب 2» در دو عرصه آموزش و پژوهش تا روز پنجشنبه 14 دی تمدید شد.

دانش آموختگان گرامی می توانند برای ثبت نام، کاربرگ های تکمیل شده را تا پنج­ شنبه 14/10/96 به ایمیل معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) به نشانی z.mbabayi313@gmail.comارسال کنند.

لازم به ذکر است برای اطلاع از چگونگی فرآیند شناسایی استعدادهای برتر، شرایط شرکت در فرخوان شناسایی استعدادهای برتر، نحوه امتیاز دهی به فعالیت های انجام شده طلبه واجد شرایط و سایر موارد، دفترچه را مطالعه کنید.

خاطرنشان می شود تاریخ های مندرج در جدول دفترچه در زمینه زمانبندی شناسایی استعدادهای برتر، تغییر یافته است.

دفترچه نهایی ناب3

کاربرگ 1 مشخصات و اطلاعات فردی استعدادهای برتر

کاربرگ 2 شرایط عمومی استعدادهای برتر

کاربرگ 3 سوابق رتبه های علمی

کاربرگ 4 سوابق تدریس حوزوی

کاربرگ 5 امتیاز کیفیّت تدریس

کاربرگ 6 سوابق تدریس در مراکز آموزش عالی غیر حوزوی

کاربرگ 7 سوابق فعالیت های پژوهشی

کاربرگ 10سایر فعالیت‌ ها و موفقیت های علمی و فرهنگی

کاربرگ ها (زیپ شده)