برگزاری جلسه هم اندیشی با اساتید مرکز تربیت مدرس با هدف ارتقای سطح کیفیت برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

شناسه نوشته : 20117

1395/10/16

تعداد بازدید : 258

 

جلسه هم اندیشی با اساتید مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (س) روز دوشنبه 195/10/13 با هدف ارتقای سطح کیفیت برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طلاب این مرکز برگزار شد.

در این جلسه پس از معرفی اجمالی طلاب مرکز، بیان فرصت ها و محدودیت های موجود و ارایه گزارشی از ارزیابی مدرسان فارغ التحصیل توسط مدیریت مرکز سرکار خانم طالبی، معاونان آموزش و پژوهش به طرح نکات مهم آموزشی و پژوهشی پرداختند.

در ادامه اساتید مرکز به طرح پیشنهادات و نکته های ارزشمند در زمینه مذکور پرداختند.

مرکز تربیت مدرس مصمم به پی گیری نکات طرح شده توسط اساتید و در حال سازماندهی و بررسی نظرات آن بزرگواران می باشد.