برگزاري نشست «فضای مجازی و پژوهش، راهکارها و آسیب ها» به مناسبت هفته پژوهش

شناسه نوشته : 20068

1395/10/12

تعداد بازدید : 130

پژوهش مدرن در عصر مدرنیته، پدیده ای مبارک در عصر کنونی است. سرعت، دقت، دست یابی به منابع دور از دسترس در فرصتی کوتاه از ارمغان های پژوهش در فضای مجازی است. در کنار این فرصت ارزشمند، باید به آفت های در کمین نیز توجه کرد و به آسیب های احتمالی نیز توجه داشت. بدین ترتیب، آشنایی با چگونگی تحقیق در فضای مجازی، آشنایی با سایت های پژوهشی، نیازها و راه های رفع آن در این زمینه، ضروری به نظر می رسد. از این رو معاونت پژوهش مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری (س) به مناسبت هفته پژوهش، نشستی با عنوان «فضای مجازی و پژوهش، راهکارها و آسیب ها» با سخنرانی استاد حوزه و دانشگاه، جناب آقای موگهی برگزار کرد. در این نشست، جمع زیادی از دانش پژوهان تمامی گرایش های مرکز نامبرده حضور داشتند.