رزومه استاد ابراهیم علی پور

شناسه نوشته : 17702

1394/12/16

تعداد بازدید : 810

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگی: ابراهیم علی پور

مقطع تحصیلی: دکتری فلسفه و کلام اسلامی
تخصص: فلسفه و کلام اسلامی

سوابق تحصیلی

حوزوی

ـ هشت سال درس خارج (حوزه علميه قم)

ـ شركت در دروس نهايه و اشارات، استاد فياضي

 

غیرحوزوی

ـ كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه مفيد (فلسفه)

ـ دکتری فلسفه و کلام اسلامی (دانشگاه قم -در حال تدوين پايان نامه)

 

فعالیت های آموزشی و تدریس

ـ كتاب نهاية الحكمه، حوزة علميه شمال غرب تهران، خواهران (دوره عالي)

ـ كتاب نهاية الحكمه، تربيت مدرس خواهران سطح 3

ـ كتاب نهاية الحكمه، مدرسه عالي معصوميه سطح 3

ـ درآمدي بر فلسفه اسلامي، مدرسه حجتيه

ـ بداية المعارف، مدرسه علميه معصوميه (ع)

ـ معارف اسلامي، ‌دين‌شناسي و منطق، جامعة المصطفي العالميه، آموزش‌هاي كوتاه مدت

ـ تاريخ فلسفه غرب1 (يونان و روم - قرون وسطي - مسيحيت)، دانشگاه باقر العلوم سطح3 رشته فلسفه، مدرسه علميه خواهران معصوميه و تربيت مدرس خواهران

ـ عرفان، دانشگاه قم 4 واحد

ـ تاريخ فلسفه غرب3 (كانت – هگل – اگزیستانسياليسم - پراگماتيسم) دانشگاه باقر العلوم، مدرسه علميه خواهران معصوميه

ـ كلام جديد 1 و 2  و دانشگاه قم 4 دوره

ـ منطق، دانشگاه قم

ـ فلسفه دين، دانشگاه باقر العلوم، مدرسه علميه خواهران معصوميه (سطح 3)

ـ تاريخ فلسفه اسلامي، دانشگاه باقر العلوم و مدرسه علميه خواهران معصوميه (سطح 3)

ـ تاريخ فلسفه اسلامي، تربيت مدرس خواهران

ـ علوم قرآني، وزارت نفت (سطح مديران)

ـ تاريخ فلسفه غرب4 (فلسفه تحليلي - پديدار شناسي - سنت گرايي معاصر)، دانشگاه باقر العلوم، مدرسه علميه خواهران معصوميه مصوميه(سطح 3)

ـ عرفان نظري، تربيت مدرس (قم)

ـ آموزش فلسفه استاد مصباح، دانشگاه باقر العلوم، مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه (سطح 3)

ـ نهايه الحكمه، دانشگاه باقر العلوم، مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه (سطح 3)

ـ كارورزي پژوهش و درس تحقيق پيشرفته مدرسه عالي معصوميه (سطح 3)

ـ كليات علم كلام، مركز تربيت مدرس خواهران (سطح 3)

ـ معرفت شناسي مدرسه علميه خواهران معصوميه معصوميه (سطح 3)

ـ فلسفه اسلامي ـ آشنايي با مباني علم النفس اسلامي (مركز تربيت مدرس خواهران (سطح 3))

 

سوابق اجرایی

ـ كارشناس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها، داراي پرونده فعال در مركز فرهنگي نهاد و حضور مكرر در دانشگاه تهران، دانشگاه اميركبير، دانشگاه تربيت مدرس و دهها دانشگاه ديگر و برگزاري جلسات گفتگو و نشست علمي

 

سوابق پژوهشی

ـ عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي مؤسسه امام خميني به مدت 2 سال

ـ عضو هيئـت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 1385تاكنون

ـ مدير تدوين متون و پشتيباني علمي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي به مدت5 سال

ـ مدير گروه فلسفه پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي از سال 86  تاكنون

ـ مدير گروه علمي فلسفه مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران ازسال90 تاکنون

ـ مدير پژوهشي پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي به مدت 5 سال

ـ مدير واحد ثبت منابع، موضوع نويسي و درجه بندي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي به مدت 6 سال

ـ عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده فلسفه و كلام از سال 80  تاكنون

ـ همكار علمي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي

ـ دبير كارگروه تخصصي ظرفيت‌شناسي و توسعه فلسفه دفتر جنبش نرم‌افزاري

ـ دبير كارگروه تخصصي ظرفيت‌شناسي و  توسعه كلام اسلامي

ـ محقق و مصصح و ارزياب واحد كتابشناسي مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي

ـ عضو شوراي مديران مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي از سال 1385 تا1391                     

ـ عضو اتاق فكر مجمع عالي حكمت اسلامي از سال 1388 تاكنون

ـ مدير كلان پروژه اسلام و نيا زهاي انسان معاصر به مدت دو سال

ـ مدير گروه پژوهشي فلسفه وكلام اسلامي جامعه الزهرا(ع)از سال 1391 تاكنون

ـ عضو شوراي علمي گروه فلسفه و كلام دانشنامه امام خميني از سال 1391 تاكنون

ـ عضو شوراي علمي گروه فلسفه و كلام مدرسه عالي معصوميه  از سال 1391 تاكنون

ـ عضو شوراي نشر  انتشارات جامعه الزهرا از سال 1391 تاكنون

ـ عضو كميته تصويب پايان نامه هاي مدرسه عالي معصوميه از سال 1393تاكنون

ـ عضو كميته تصويب پايان نامه هاي مدرسه تربيت مدرس از سال 1393تاكنون

ـ عضو شوراي علمي همايش بين المللي روز جهاني فلسفه و دبير بخش فلسفه اسلامي(مجمع عالي حكمت 1388- 1389)

ـ عضو شوراي علمي  همايش جامعه ،انسان و سلامت(دانشگاه قم-وزارت علوم)

ـ عضو شوراي عالي پژوهش جامعه الزهرا(از سال 1394)

ـ عضو شوراي علمي همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي1389)

ـ عضو شوراي علمي همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري(بنياد علمي فرهنگي شهيد مطهري-شوراي عالي انقلاب فرهنگي1393)

ـ عضو شوراي علمي جشنواره بين اللمللي بانو امين2 دوره1392و 1394

ـ عضوشوراي تدوين متون درسي جامعه الزهرا

ـ عضو شوراي علمي جشنواره پایان نامه های ممتاز و  برتر  سطوح عالی حوزوی و  دکتری دانشگاهی

 

عناوین پایان نامه هایی که استاد راهنما، مشاور و یا داور بوده اید با ذکر مقطع تحصیلی و سال

ـ راهنمايي و مشاوره 15 پايان نامه در دانشگاه اديان و مراكز آموزش عالي حوزه هاي علميه خواهران، و برادران (عناوين در سامانه پايان نامه ها موجود است)

 

مقالات (ارائه شده، چاپ شده) سال ارائه و چاپ

ـ تحولات عصر مدرن ومشكلات انسان معاصر از ديدگاه هيدگر، ناشر: مجله نقد و نظر

ـ نقد و بررسي راه كارها و شيوه‌هاي كتابشناسي در ايران، ناشر: مجله معارف عقلي

ـ رابطه هستي و انسان اقتضائات و موانع، ناشر: مجله نقد ونظر

ـ مسئوليت‌هاي اخلاقي انسان معاصر، ناشر: مجموعه مقالات كنگره بين المللي روز جهاني فلسفه

ـ ضرورت و مباني تحول در حوزه علميه، ناشر: خرد نامه همشهري

ـ تبلور اعتقادات در اشعار شاعران بزرگ، ناشر: مجلة سياحت

ـ فلسفه عدالت امام علي(ع)، ناشر: خرد نامه همشهري

ـ استعاره هاي تن در مولوي، ناشر: مجله نقد و نظر

ـ شهيد مطهري فيلسوفي نو انديش، چاپ در همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري

ـ مقالات فرهنگي، اجتماعي كه بالغ بر 20 موضوع چاپ شده مي‌باشند در موضوعات اسلامي شدن دانشگاه‌ها ـ اصلاحات در حوزه ـ نقد و بررسي تبليغات سنتي در حوزه ـ مفهوم‌شناسي عدالت علوي ـ ولايت‌پذيري حضرت زهرا (س) و ...

 

برگزاري كارگاه هاي مقاله نويسي تخصصي و شيوه پژوهش

ـ برگزاري 18 كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي فلسفه (معاونت پژوهشي جامعه الزهرا)

ـ برگزاري 15 كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي كلام و مهدويت(معاونت پژوهشي جامعه الزهرا)

ـ برگزاريكارگاه "طرح نويسي"در مركز تربيت مدرس خواهران (6 جلسه)

ـ برگزاري كارگاه مهارت افزايي پژوهشي (دوره تكميلي) در مركز تربيت مدرس خواهران (5 جلسه)

ـ برگزاري  كارگاه مقاله نويسي براي اساتيد و پژوهشگران گروه تخصصي فلسفه و كلام (دوره تكميلي) به تعداد12 جلسه در جامعه الزهرا

 

تالیف یا ترجمه کتاب

ـ درآمدي بر چيستي فلسفه اسلامي، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

ـ چکیده مقالات همایش بین المللی اندیشه های فلسفی استاد مطهری، انتشارات بنیاد علمی –فرهنگی شهید مطهری

ـ كتابشناسيمنطقوتاريخمنطق،مشخصاتنشر: قم،  مؤسسهآموزشيوپژوهشيامامخمينی؛۱۳۹۲

ـ كتابشناسيفلسفههايمضاف (فلسفهاخلاق،فلسفهحقوق،فلسفهفقه،فلسفهتاريخ،فلسفهتعليموتربيت،فلسفههنر)، ،مشخصاتنشر:  قم:  مؤسسهآموزشيوپژوهشيامامخمينی،انتشارات،۱۳۹۳.

ـ كتاب شناسي فلسفه هاي مضاف (فلسفه علوم اجتماعي، فلسفه زبان، فلسفه رياضي، فلسفه علم، معرفت شناسي، هرمنوتيک)، مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، انتشارات، ۱۳۹۳

ـ كتاب شناسي فلسفه دین، مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، انتشارات، ۱۳۹۲

ـ هست‌ها و بايسته‌هاي فلسفه اسلامي، در دست نشر مديريت جنبش نرم افزاري دفتر تبلیغات

ـ ترجمه و نقد بررسي نامه‌اي در باب اومانيسم مارتين هيدگر، در دست نشر-انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

کتابشناسی ها با همکاری چند نفر از محققین تهیه شده اند.

 

در آماده‌سازي و نشر آثار ذيل نقش داشته‌ام كه در مقدمه آثار اشاره شده است:

ـ  درآمدي بر فلسفه نفس

ـ  مأخذشناسي علم‌النفس اسلامي

ـ  دوازده جانشين

ـ  برهان وجودي

ـ  انسان كامل از ديدگاه امام خميني و عرفا

ـ  مسئله اخلاق مسيحي

ـ  گنجينه معرفت (مجموعه مقالات فلسفي ـ منطقي)

ـ  بديهي و نقش آن در معرفت‌شناسي

ـ  نوآوري‌هاي فلسفه اسلامي به روايت ابن‌سينا

ـ  شكاكيت و تعريف شناخت

ـ  الحاد و  از خودبيگانگي

ـ  فلسفه هنر ابن‌سينا

ـ  دروس عرفان نظري

ـ  چيستي فلسفه اسلامي

ـ  ماخذ شناسي مكتب تفكيك

ـ  مجموعه مفالات نفس وبدن(6جلد)

ـ  نقد و بررسي فيزيكاليسم

و...

 

شرکت در همایش ها، کارگاه ها و دوره های علمی

ـ شركت در دوره تاريخ عرفان، استاد يزدان‌پناه، مؤسسه امام خميني (ره)

ـ شركت در دوره كارورزي فلسفه اخلاق به مدت دو سال

ـ دبير علمي بيش از 60 نشست تخصصي در مو ضوعات فلسفه، كلام، فلسفه دين، فلسفه اخلاق، عرفان، معرفت شناسي و...

ـ ارائه بحث در همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن  با مو ضوع رابطه نفس و بدن

ـ ارائه بحث درنشت علمي دانشنامه علوم عقلي، ضرورت ها و مباني كتابشناسي، موسسه اسراء

ـ هما يش بين المللي روز جهاني فلسفه  با موضوع مسئوليت اخلاقي

ـ دبيرعلمي همايش ملي نوانديشي ديني

ـ قائم مقام همايش بين المللي آموزهاي ديني و مسئله نفس و بدن

ـ دبير بخش فلسفه اسلامي كنگرة روز جهاني فلسفه

ـ ارزياب و داور: كتاب سال حوزه، كنكره بين المللي روز جهاني فلسفه، همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن و...

ـ عضو كميته سياستگذاري همايش بين المللي آموزه هاي ديني و مسئله نفس و بدن

ـ دبير اجرايي همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري

ـ عضو كميته سياستگذاري همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري

 

داور و ارزیاب

ـ کتاب سال حوزه

ـ مقالات همایش روز جهانی فلسفه

ـ مجله نقد و نظر

ـ مقالات همايش بين المللي آموزهاي ديني و مسئله نفس وبدن

ـ پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی

ـ مركز پژوهشي دائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي

ـ كتابشناسي حكمت اسلامي 2 (نور)

ـ مقالات همايش بين المللي انديشه هاي فلسفي استاد مطهري

ـ مقالات دانشنامه  امام خميني

ـ جشنواره علامه حلي

ـ جشنواره بين اللمللي بانو امين

ـ رساله هاي حوزوي و دانشگاهي

ـ مجوز تدريس سطح 3 فلسفه و كلام در تربيت مدرس

 

مسافرت هاي علمي:

ـ مجموعه كتابخانه هاي جامع سليمانيه، تركيه، استانبول (شناسايي و تحقيق آثار خطي مشاهير با موضوعات فلسفه، عرفان، كلام و منطق ) 1390 / ماموریت علمی از طرف مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی

ـ كتابخانه ملي آنكارا ـ كتابخانه هاي ملي، مولوي، قويون اوغلي قونيه ـكتابخانه جامع سليمانيه استانبول (شناسايي و تحقيق آثار خطي مشاهير با موضوعات فلسفه، عرفان، كلام و منطق ) 1391 / ماموریت علمی از طرف مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی

ـ نمايشگاه بين المللي كتاب شارجه، امارات (كارشناسي و انتخاب آثار علوم انساني ـ اسلامي) 1388 / ماموریت علمی از طرف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ـ كتابخانه آستان قدس رضوی (سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت 20 نفر در هر سال) 7سال پياپي از سال 1379 ايام تابستان

ـ كتابخانه مجلس (سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت 8 نفر) 2سال

ـ كتابخانه دانشگاه تهران، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه (سرپرستي اساتيد و كارشناسان اعزامي به ماموريت هاي علمي با ظرفيت 3 نفر) 2 سال

 

تقدیرنامه

ـ تقدير نامه از رياست مجلس شوراي اسلامي و رياست دفتر تبليغات اسلامي

ـ پزوهشگر برتر موسسه امام خميني در سال82 و 84