برنامه امتحانات سطح4 - سال تحصیلی97-1396

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 سطح4

پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

زمان انتخاب واحد نیم سال اول 1396-97

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

تقويم تحصيلي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

اعلام نمرات آزمون های ترم دوم تحصیلی 96-95

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

کلاس هاس انلاین

سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰

انتخاب واحد برای شرکت در آزمون شهریور (مجدد)

چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰