کلاس استاد علیزاده شنبه 5 آبان برگزار نمی گردد

شناسه نوشته : 25515

1397/08/03

تعداد بازدید : 54

براساس اعلام معاونت آموزش مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری(س)، كلاس جناب آقاي عليزاده برای گرایش ادبيات عرب 95، شنبه مورخ 1397/08/05برگزار نمي گردد.